รวมที่พักเมืองทอง รายวัน รายเดือน

ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T8 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร T8 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ เรืองวิทย์ โทร 0859045792
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T4 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 10 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ น้อง โทร 0866021735 ไลน์ aik2502
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P1 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 10 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 5,500 บาท
ติดต่อ นุช โทร 0863744359 ไลน์ 0863744359
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C1 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C1 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ krirky โทร 0898122286
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C7 ชั้น 12

ห้องพักรายวัน อาคาร C7 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ เกี๊ยง โทร 0991941455 ไลน์ 700469pan
 
ขายห้อง ห้องมุม อาคาร T9 ชั้น 1

ขายห้อง อาคาร T9 ชั้น 1 ห้องมุม 41 ตรม.

ขาย 5,450,000 บาท
ติดต่อ บู๊ โทร 0821529219
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T5 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,400 บาท
ติดต่อ สิทธินันท์ โทร 0951198525
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T9 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 4 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณแดน โทร 0958987726 ไลน์ dan.mt-rental
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T11 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T11 ชั้น 9 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ Sueb โทร 0918381422
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T11 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 2,800 บาท
ติดต่อ คุณสุ โทร 0850765583
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 14

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ หมวยดีไซน์ โทร 0838891766 ไลน์ 0840954050ล
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร P1 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 15 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,650 บาท
ติดต่อ หมีพู โทร 0860367195 ไลน์ meepoohchy
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C8 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 15 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เตย โทร 0836088387 ไลน์ chairatcha
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ O953245965 โทร 0924562364
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P2 ชั้น 3

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 3 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 4,400 บาท
ติดต่อ 0924562364 โทร 0953245965
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร C3 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ Ko โทร 0816112285 ไลน์ kcvirojsiri
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,900 บาท
ติดต่อ โบวี่ โทร 0944515049 ไลน์ bowvymaday
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T9 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร T9 ชั้น 2 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ ่jukkrid โทร 0816233145 ไลน์ 0816233145
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T2 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T2 ชั้น 13 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,700 บาท
ติดต่อ ส้ม โทร 0983632824 ไลน์ somsaori
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C8 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ 0887494841 โทร 0619453963 ไลน์ 0887494841
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T1 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ กระต่าย โทร 0613562926 ไลน์ mootay
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C4 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ กัล โทร 0835895557 ไลน์ azen-kall
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T3 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 8 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ chunamob โทร 0865271819 ไลน์ @nvc5222s
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดนห้องพัก โทร 0826367700 ไลน์ dan.mt-rental
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C2 ชั้น 16

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 16 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ aoy โทร 0805925999 ไลน์ aoyjw
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ รังสรรค์ โทร 0985526451 ไลน์ eaknakaf
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C8 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 8 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 4,800 บาท
ติดต่อ ตุ้ม โทร 0819330388
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร C3 ชั้น 15

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 15 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ สมจิตร โทร 0997826210 ไลน์ 0840954050
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T8 ชั้น 10

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 10 ห้องมุม 41 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดง-ไลน:wecare9 โทร 0954655385 ไลน์ wecare9
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร C5 ชั้น 9

ขายห้อง อาคาร C5 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 600,000 บาท
ติดต่อ เอ็ม โทร 0982755984 ไลน์ 0912231034
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C2 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ Varn โทร 0845264665
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T3 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร T3 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ โทนี่ โทร 0860941929 ไลน์ @smileroom
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T4 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ benzmarine โทร 0863670536 ไลน์ benzmarine4502@gmail
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C4 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ เตือนใจ โทร 0867786001
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T3 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ อร โทร 0843233869 ไลน์ orn_pt
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ คุณปราย โทร 0869225555 ไลน์ vpry
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร P1 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 15 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,400 บาท
ติดต่อ เอก โทร 0972215602 ไลน์ aik2502
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร P1 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 7 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ โอ๋ โทร 0966962246
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C9 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ 0887494841 โทร 0624652642 ไลน์ 0887494841
ให้เช่าห้อง 
 Shop สั้น อาคาร C5 ชั้น 1

ห้องพักรายวัน อาคาร C5 ชั้น 1 Shop สั้น 60 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณรัตน์ โทร 0816221233 ไลน์ 0816221233
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร C3 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ ลี่ โทร 0848764340 ไลน์ 0989589144
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร C3 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร C3 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 570,000 บาท
ติดต่อ สมจิตร โทร 0909286330 ไลน์ 0840954050
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 6 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ ณัฐวัฒน์ โทร 0924965298 ไลน์ star_lord_nc
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T8 ชั้น 2

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ สามแสน โทร 0839264035 ไลน์ 0839264035
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T8 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 4 ห้องมุม 41 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ 0846439878 โทร 0846439878
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T5 ชั้น 11

ห้องพักรายวัน อาคาร T5 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ ITTHISAK Travel โทร 0875482466
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T8 ชั้น 12

ขายห้อง อาคาร T8 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 780,000 บาท
ติดต่อ สมพร โทร 0815935909 ไลน์ welovesp
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T2 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T2 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ ฝัน โทร 0891279488
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T3 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ fon_pongsorrari โทร 0818065800 ไลน์ fon_pongsorrarith
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T1 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ วนิดา โทร 0819107717 ไลน์ wanida.k86
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C6 ชั้น 9

ขายห้อง อาคาร C6 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 750,000 บาท
ติดต่อ 0846391465 โทร 0944539146 ไลน์ ns0632982614
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T5 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 10 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ Kanda โทร 0860500924 ไลน์ Kanda222526
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 14 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ ต้า โทร 0910616986 ไลน์ metaphysick
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T7 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร T7 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ คุณวศิน โทร 0819194249
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P2 ชั้น 16

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 16 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ โรจน์ โทร 0898378773 ไลน์ ksarojn
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T10 ชั้น 9

ขายห้อง อาคาร T10 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 480,000 บาท
ติดต่อ กนกพร โทร 0988829863 ไลน์ pondjeera2541
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C9 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ อร โทร 0869772536 ไลน์ aik2502
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C4 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ บดินทร์ โทร 0891287850 ไลน์ 0846675567
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C6 ชั้น 4

ขายห้อง อาคาร C6 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 500,000 บาท
ติดต่อ เจี๊ยบ โทร 0819101903 ไลน์ jeabjungjang
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T5 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 13 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ วรวิช โทร 0830907156 ไลน์ wannabesale
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ จรัล โทร 0959589348 ไลน์ 0959589348
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T7 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร T7 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ต่าย โทร 0988326636
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C1 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร C1 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 700,000 บาท
ติดต่อ นก โทร 0841587569
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร C4 ชั้น 2

ขายห้อง อาคาร C4 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 570,000 บาท
ติดต่อ ลักษณ์ โทร 0626629655 ไลน์ s.waraluck
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P1 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ อ้อ โทร 0955511000 ไลน์ aor-aor-aor
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,300 บาท
ติดต่อ โอ โทร 0863935747 ไลน์ siri3007
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C3 ชั้น 16

ขายห้อง อาคาร C3 ชั้น 16 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 630,000 บาท
ติดต่อ ปิ๊ก โทร 0998605069 ไลน์ pugmoney
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C4 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร C4 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ mmp โทร 0853526363 ไลน์ @rooms
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T6 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T6 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ Aom โทร 0832237447 ไลน์ aomaom_v
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ มนตรี โทร 0824639699 ไลน์ 0829496936
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C6 ชั้น 1

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 1 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 8,000 บาท
ติดต่อ เอ๋ โทร 0815678651 ไลน์ aeychatchamon
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T4 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,400 บาท
ติดต่อ TOMMi โทร 0886956365 ไลน์ ninjartao30
ให้เช่าห้อง 
 Shop ยาว อาคาร T7 ชั้น 1

ห้องพักรายเดือน อาคาร T7 ชั้น 1 Shop ยาว 62 ตรม.

ให้เช่า 10,000 บาท
ติดต่อ สมชัย โทร 0868805447 ไลน์ ann.chotika
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 2

ขายห้อง อาคาร C3 ชั้น 2 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 630,000 บาท
ติดต่อ สิริรัตน์ โทร 0955852836 ไลน์ Snookermaimoo
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T3 ชั้น 4

ขายห้อง อาคาร T3 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 450,000 บาท
ติดต่อ เกษม โทร 0815407475
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 2

ขายห้อง อาคาร C2 ชั้น 2 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 789,000 บาท
ติดต่อ sassy โทร 0943628236
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร C8 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 14 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เจี๊ยบ โทร 0990469266 ไลน์ 0990469266
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร P1 ชั้น 6

ห้องพักรายวัน อาคาร P1 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ ออม โทร 0839892665 ไลน์ 0839892665
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C4 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ แอม โทร 0898125620 ไลน์ mooampm
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร C9 ชั้น 13

ขายห้อง อาคาร C9 ชั้น 13 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 550,000 บาท
ติดต่อ เตย โทร 0816618487 ไลน์ chairatcha


ที่พักเมืองทอง | ห้องพักรายวัน | ห้องเช่ารายเดือน | ห้องประกาศขาย | ลงประกาศฟรี

สอบถาม และแจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ โทร. 083 612 6883
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 mttcondo.com ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบเพื่อหวังผลทางการค้า