รวมที่พักเมืองทอง รายวัน รายเดือน

ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P1 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 10 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 5,500 บาท
ติดต่อ นุช โทร 0863744359 ไลน์ 0863744359
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T12 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T12 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,600 บาท
ติดต่อ Jeab โทร 0818013183 ไลน์ jeab_valee
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ หมวย ดีไซน์ โทร 0840954050 ไลน์ 0840954050
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 14

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ หมวยดีไซน์ โทร 0838891766 ไลน์ 0840954050ล
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C1 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร C1 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 700,000 บาท
ติดต่อ นก โทร 0841587569
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T6 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร T6 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ 0635641956 โทร 0996479615 ไลน์ ns0632982614
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C1 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร C1 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ 0635641956 โทร 0944539146 ไลน์ ns0632982614
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T1 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ กระต่าย โทร 0613562926 ไลน์ mootay
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดนห้องพัก โทร 0826367700 ไลน์ dan.mt-rental
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร C4 ชั้น 2

ขายห้อง อาคาร C4 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 570,000 บาท
ติดต่อ ลักษณ์ โทร 0626629655 ไลน์ s.waraluck
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T5 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ ฟาง โทร 0822762355 ไลน์ fang0493
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P1 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ อ้อ โทร 0955511000 ไลน์ aor-aor-aor
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,300 บาท
ติดต่อ โอ โทร 0863935747 ไลน์ siri3007
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C9 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ อร โทร 0869772536 ไลน์ aik2502
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T4 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 10 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ น้อง โทร 0866021735 ไลน์ aik2502
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C3 ชั้น 16

ขายห้อง อาคาร C3 ชั้น 16 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 630,000 บาท
ติดต่อ ปิ๊ก โทร 0998605069 ไลน์ pugmoney
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C7 ชั้น 12

ห้องพักรายวัน อาคาร C7 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ เกี๊ยง โทร 0991941455 ไลน์ 700469pan
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T9 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 4 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณแดน โทร 0958987726 ไลน์ dan.mt-rental
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร C3 ชั้น 15

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 15 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ สมจิตร โทร 0997826210 ไลน์ 0840954050
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C4 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร C4 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ mmp โทร 0853526363 ไลน์ @rooms
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T8 ชั้น 2

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ สามแสน โทร 0839264035 ไลน์ 0839264035
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T8 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 4 ห้องมุม 41 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 700 บาท
ติดต่อ 0846439878 โทร 0846439878
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T5 ชั้น 11

ห้องพักรายวัน อาคาร T5 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 700 บาท
ติดต่อ ITTHISAK Travel โทร 0875482466
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T3 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ อร โทร 0843233869 ไลน์ orn_pt
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร P1 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ 0635641956 โทร 0958965554 ไลน์ ns0632982614
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T6 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T6 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ Aom โทร 0832237447 ไลน์ aomaom_v
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T3 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร T3 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ โทนี่ โทร 0860941929 ไลน์ @smileroom
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 1

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 1 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ อ้อ โทร 0845686986
ให้เช่าห้อง 
 Shop สั้น อาคาร C5 ชั้น 1

ห้องพักรายวัน อาคาร C5 ชั้น 1 Shop สั้น 60 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณรัตน์ โทร 0816221233 ไลน์ 0816221233
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T11 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T11 ชั้น 9 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ Sueb โทร 0918381422
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ มนตรี โทร 0824639699 ไลน์ 0829496936
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T7 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร T7 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ คุณวศิน โทร 0819194249
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C6 ชั้น 1

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 1 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 8,000 บาท
ติดต่อ เอ๋ โทร 0815678651 ไลน์ aeychatchamon
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T4 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,400 บาท
ติดต่อ TOMMi โทร 0886956365 ไลน์ ninjartao30
ให้เช่าห้อง 
 Shop ยาว อาคาร T7 ชั้น 1

ห้องพักรายเดือน อาคาร T7 ชั้น 1 Shop ยาว 62 ตรม.

ให้เช่า 10,000 บาท
ติดต่อ สมชัย โทร 0868805447 ไลน์ ann.chotika
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 2

ขายห้อง อาคาร C3 ชั้น 2 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 630,000 บาท
ติดต่อ สิริรัตน์ โทร 0955852836 ไลน์ Snookermaimoo
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T3 ชั้น 4

ขายห้อง อาคาร T3 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 450,000 บาท
ติดต่อ เกษม โทร 0815407475
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 2

ขายห้อง อาคาร C2 ชั้น 2 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 789,000 บาท
ติดต่อ sassy โทร 0943628236
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร C8 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 14 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เจี๊ยบ โทร 0990469266 ไลน์ 0990469266
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร P1 ชั้น 6

ห้องพักรายวัน อาคาร P1 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ ออม โทร 0839892665 ไลน์ 0839892665
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C4 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ แอม โทร 0898125620 ไลน์ mooampm
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 14 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ ต้า โทร 0910616986 ไลน์ metaphysick
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร C9 ชั้น 13

ขายห้อง อาคาร C9 ชั้น 13 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 550,000 บาท
ติดต่อ เตย โทร 0816618487 ไลน์ chairatcha
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T2 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T2 ชั้น 13 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ ส้ม โทร 0983632824 ไลน์ somsaori
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ตรีบูรณ์ โทร 0943437424 ไลน์ treeboon.n
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร T4 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร T4 ชั้น 14 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 595,000 บาท
ติดต่อ ผึ้ง โทร 0814210240 ไลน์ chadthong
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C3 ชั้น 2

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ ภาคิณ โทร 0652642698
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T8 ชั้น 10

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 10 ห้องมุม 41 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดง-ไลน:wecare9 โทร 0954655385 ไลน์ wecare9
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T12 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร T12 ชั้น 2 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ อ้อย โทร 0615591532
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T8 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T8 ชั้น 13 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ ปุ้ย 0898804568 โทร 089-503848
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T7 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร T7 ชั้น 6 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ Theerapat โทร 0863742247 ไลน์ icekung10
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 3

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ อ้น โทร 0624547469 ไลน์ wan4075
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ nataphon โทร 0969988925 ไลน์ nanosec
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P2 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ เปิ้ล โทร 0654564749
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C4 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ พิมพา โทร 0982600741
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร C5 ชั้น 15

ขายห้อง อาคาร C5 ชั้น 15 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 720,000 บาท
ติดต่อ bussara โทร 0894915152 ไลน์ 0894915152
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 5

ห้องพักรายวัน อาคาร C5 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ คุณ เตย โทร 0897860303 ไลน์ 0897860303
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P2 ชั้น 16

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 16 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ โรจน์ โทร 0898378773 ไลน์ ksarojn
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C1 ชั้น 12

ห้องพักรายวัน อาคาร C1 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ อ๋อยไล:sirinanp โทร 0802117575 ไลน์ sirinanp
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T4 ชั้น 3

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 3 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ชาญยุทธ โทร 0897996960 ไลน์ Chanyut music @gmail
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P2 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ 091-5366596 โทร 0915366496
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 1

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 1 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ เอก โทร 0985526451 ไลน์ Eaknakaf@gmail.com
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แอน โทร 0947935199 ไลน์ @roomc3
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T6 ชั้น 12

ห้องพักรายเดือน อาคาร T6 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ เชิด โทร 0990547911
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C1 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร C1 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 8,000 บาท
ติดต่อ กาย โทร 0980154271 ไลน์ 0980154271
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T11 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 2,800 บาท
ติดต่อ mashimarung โทร 0838514788
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร T12 ชั้น 12

ขายห้อง อาคาร T12 ชั้น 12 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 600,000 บาท
ติดต่อ ดิฐกร โทร 0656946965 ไลน์ wepong_vivi
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C9 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ อนันต์ โทร 0954693515
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 16

ขายห้อง อาคาร C2 ชั้น 16 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 560,000 บาท
ติดต่อ อมรรัตน์ โทร 0639235978 ไลน์ 0639235978
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T5 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 10 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ Kanda โทร 0860500924 ไลน์ Kanda222526
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C4 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 8 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ ต้อม โทร 0829933669 ไลน์ 9933669
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P4 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร P4 ชั้น 8 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เปิ้ล โทร 0992522245 ไลน์ Phitarpa
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 12

ห้องพักรายเดือน อาคาร C3 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ สุชาลี โทร 0636418708
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T4 ชั้น 12

ขายห้อง อาคาร T4 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 650,000 บาท
ติดต่อ กนกรัตน์ โทร 0924506222
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 2

ขายห้อง อาคาร T9 ชั้น 2 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 730,000 บาท
ติดต่อ เอก โทร 0851624998 ไลน์ s.waraluck
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C9 ชั้น 3

ห้องพักรายวัน อาคาร C9 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 700 บาท
ติดต่อ วิชัย โทร 0819238256 ไลน์ pang222222
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T1 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 6 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ น้อย โทร 0856849494
 
ขายห้อง Shop สั้น อาคาร T9 ชั้น 1

ขายห้อง อาคาร T9 ชั้น 1 Shop สั้น 60 ตรม.

ขาย 4,650,000 บาท
ติดต่อ มิธิรา โทร 0657092331
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 4

ขายห้อง อาคาร C5 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 620,000 บาท
ติดต่อ ลักษณ์ โทร 0816334086 ไลน์ s.waraluck
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P2 ชั้น 7

ขายห้อง อาคาร P2 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 600,000 บาท
ติดต่อ หนุ่ย โทร 0925500790 ไลน์ jolishop


ที่พักเมืองทอง | ห้องพักรายวัน | ห้องเช่ารายเดือน | ห้องประกาศขาย | ลงประกาศฟรี

สอบถาม และแจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ โทร. 083 612 6883
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 mttcondo.com ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบเพื่อหวังผลทางการค้า