รวมที่พักเมืองทอง รายวัน รายเดือน

ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C3 ชั้น 2

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ ภาคิณ โทร 0652642698
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T4 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ คุณ ปุ๊ก โทร 0818895087
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร T7 ชั้น 1

ขายห้อง อาคาร T7 ชั้น 1 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 715,000 บาท
ติดต่อ TheerapatEAK โทร 0863742247 ไลน์ icekung10
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T6 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร T6 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ Jeab โทร 0818013183 ไลน์ jeab_valee
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 3

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ อ้น โทร 0624547469 ไลน์ wan4075
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ หมวย ดีไซน์ โทร 0840954050 ไลน์ 0840954050
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ Parery โทร 0802399614 ไลน์ ิbobby_blue2
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C1 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร C1 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ 0635641956 โทร 0970894355 ไลน์ ns0632982614
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T10 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T10 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ 0635641956 โทร 0635641956
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T1 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ ณรงค์ โทร 0865654414 ไลน์ BIG_N5
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 5

ห้องพักรายวัน อาคาร C5 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ ปาริสา,สรวิชญ์ โทร 0820706127 ไลน์ 0898894458,082070612
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C5 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,600 บาท
ติดต่อ อร โทร 0843233869 ไลน์ orn_pt
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T3 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เกียรติศักดิ์ โทร 0929873565 ไลน์ keiang
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T5 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ สุวรรณี โทร 0918728428 ไลน์ 0918728428
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร T6 ชั้น 2

ขายห้อง อาคาร T6 ชั้น 2 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 490,000 บาท
ติดต่อ เจี๊ยบ โทร 0868541432 ไลน์ 086-8541432
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 11

ขายห้อง อาคาร C2 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 530,000 บาท
ติดต่อ บี โทร 0895151543 ไลน์ imdress
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T8 ชั้น 10

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 10 ห้องมุม 41 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดง-ไลน:wecare9 โทร 0954655385 ไลน์ wecare9
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C8 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ น้อง โทร 0866021735 ไลน์ aik2502
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แอน โทร 0947935199 ไลน์ anna5199
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 16

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 16 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 3,200 บาท
ติดต่อ ฉวีวรรณ โทร 0856619937
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T11 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 11 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ alaska โทร 0623562489 ไลน์ alaska403
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T3 ชั้น 13

ขายห้อง อาคาร T3 ชั้น 13 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 659,000 บาท
ติดต่อ 0974198795 โทร 0974198795 ไลน์ ns0632982614
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ธีรวัฒน์ โทร 0917699225 ไลน์ oakmobile@gmail.com
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C9 ชั้น 3

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 3 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 3,900 บาท
ติดต่อ คุณภัสร์นลิน โทร 0808157061
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C4 ชั้น 3

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 3 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ สุชัย โทร 0838406056 ไลน์ 083 840 6056
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C4 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เป็ก โทร 0894376246
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T9 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 4 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณแดน โทร 0958987726 ไลน์ @695niyed
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดนห้องพัก โทร 0826367700 ไลน์ @695niyed
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C5 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 14 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 5,300 บาท
ติดต่อ คุณภัสร์นลิน โทร 0808156061
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ 0953245965 โทร 0924562364
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T6 ชั้น 8

ห้องพักรายวัน อาคาร T6 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ Phan โทร 0953245965
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C9 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 15 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ อ้อ โทร 0958816991 ไลน์ aor-aor-aor
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C5 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ โอ๋ โทร 0876743993 ไลน์ Vanita_oa@hotmail.co
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P2 ชั้น 16

ขายห้อง อาคาร P2 ชั้น 16 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 599,000 บาท
ติดต่อ นาวิน โทร 0814614272 ไลน์ 0814614272
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ ตรีบูรณ์ โทร 0943437424 ไลน์ treeboon.n
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร T9 ชั้น 4 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,900 บาท
ติดต่อ คุณแบม โทร 0898838577 ไลน์ muangsan_1967
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T5 ชั้น 3

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ระเบียบ โทร 0879934366
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P2 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 15 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ ส้ม โทร 0983632824 ไลน์ somsaori
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P1 ชั้น 7

ขายห้อง อาคาร P1 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 555,500 บาท
ติดต่อ คุณนก โทร 0818321282 ไลน์ dreamcs8
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P2 ชั้น 12

ขายห้อง อาคาร P2 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 680,000 บาท
ติดต่อ dan โทร 0850705546 ไลน์ @695niyed
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T6 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T6 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ พรทิพย์ โทร 0893009897 ไลน์ porntipdechpichai
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T5 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ ไพริน โทร 0831326999
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C4 ชั้น 8

ห้องพักรายวัน อาคาร C4 ชั้น 8 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ พลอยใส โทร 0866288891
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P1 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เตย โทร 0836088387 ไลน์ chairatcha
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร P2 ชั้น 7

ขายห้อง อาคาร P2 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 500,000 บาท
ติดต่อ อนพัทย์ โทร 0863965122 ไลน์ yai5122
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 11

ขายห้อง อาคาร T11 ชั้น 11 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 855,000 บาท
ติดต่อ Natthakarn โทร 0915184545 ไลน์ maew.lamduan.k@gmail
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 3

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ วรรณี โทร 0814886733
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T1 ชั้น 8

ขายห้อง อาคาร T1 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 610,000 บาท
ติดต่อ แพน โทร 0818329773 ไลน์ pantheory
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร C5 ชั้น 12

ขายห้อง อาคาร C5 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 500,000 บาท
ติดต่อ กัล โทร 0910166298 ไลน์ jaoiljoyjoh
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T2 ชั้น 5

ห้องพักรายวัน อาคาร T2 ชั้น 5 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 800 บาท
ติดต่อ คุณเปิ้ล โทร 0869362798 ไลน์ cheeseinmyself008
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T11 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T11 ชั้น 9 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ Sueb โทร 0918381422 ไลน์ sueb.sastra
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C7 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ may โทร 0830332209
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร C4 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 14 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ เสรฐวุฒิ โทร 0814486786 ไลน์ dangtalk2
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร P1 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ patison โทร 0955835843 ไลน์ patison02
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ สมเกียรติ โทร 0974545199 ไลน์ 0974545199
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T5 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ ฟาง โทร 0822762355 ไลน์ fang0493
 
ขายห้อง Shop สั้น อาคาร P1 ชั้น 1

ขายห้อง อาคาร P1 ชั้น 1 Shop สั้น 60 ตรม.

ขาย 1,600,000 บาท
ติดต่อ คุณเกศ โทร 0895666293
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T8 ชั้น 8

ขายห้อง อาคาร T8 ชั้น 8 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 770,000 บาท
ติดต่อ กัน โทร 0618939426 ไลน์ nuni3
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C1 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C1 ชั้น 13 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 6,000 บาท
ติดต่อ เสาวลักษณ์ โทร 0924757963 ไลน์ @rooms
 
ขายห้อง ห้องมุม อาคาร T1 ชั้น 4

ขายห้อง อาคาร T1 ชั้น 4 ห้องมุม 41 ตรม.

ขาย 650,000 บาท
ติดต่อ น้ำ โทร 0972829951 ไลน์ namgreet
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T5 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ วาสนา โทร 0636459433 ไลน์ sigkaruxsakul@gmail.
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร T3 ชั้น 5

ขายห้อง อาคาร T3 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 485,000 บาท
ติดต่อ ่juk โทร 0816233145 ไลน์ 0816233145
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C3 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C3 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ วาสนา โทร 0926143322 ไลน์ sigkaruxsakul@gmail.
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T3 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ อรุณรุ่ง โทร 0841143144
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 5

ห้องพักรายวัน อาคาร C5 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณบี โทร 0909839051 ไลน์ be_sumran
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P1 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 10 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 5,500 บาท
ติดต่อ นุช โทร 0863744359 ไลน์ 0863744359
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ อีฟ โทร 0612692983
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร C1 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร C1 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 600,000 บาท
ติดต่อ ปุ๊ก โทร 0956955361
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ โอ โทร 0863935747 ไลน์ siri3007
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C8 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 8 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 4,800 บาท
ติดต่อ ตุ้ม โทร 0819330388
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T8 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร T8 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ เรืองวิทย์ โทร 0859045792
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 12

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ น้องทีอ๊อฟ โทร 0851196852 ไลน์ emlucksana
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T12 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T12 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ Toey โทร 0891220355
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร C9 ชั้น 16

ขายห้อง อาคาร C9 ชั้น 16 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 480,000 บาท
ติดต่อ อัฐถชัย โทร 0860811608 ไลน์ 0860811608
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C9 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ กุุลยา โทร 0959911610
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 10

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณธนวันต์ โทร 080879018 ไลน์ 0808790188
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T7 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร T7 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 2,200 บาท
ติดต่อ กิจ โทร 0891212544
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T7 ชั้น 10

ขายห้อง อาคาร T7 ชั้น 10 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 615,000 บาท
ติดต่อ คุณพวงทอง โทร 0972128817
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T7 ชั้น 10

ขายห้อง อาคาร T7 ชั้น 10 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 615,000 บาท
ติดต่อ คุณตั้ม โทร 0636364865
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T7 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T7 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ คุณเฟิร์ส โทร 0909825693 ไลน์ 0818771320


ที่พักเมืองทอง | ห้องพักรายวัน | ห้องเช่ารายเดือน | ห้องประกาศขาย | ลงประกาศฟรี

สอบถาม และแจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ โทร. 083 612 6883
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 mttcondo.com ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบเพื่อหวังผลทางการค้า