รวมที่พักเมืองทอง รายวัน รายเดือน

ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C1 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C1 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ นก โทร 0841587569
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T4 ชั้น 2

ห้องพักรายวัน อาคาร T4 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 700 บาท
ติดต่อ นุช โทร 0863986112 ไลน์ mimyung
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 3

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ อ้น โทร 0624547469 ไลน์ wan4075
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T4 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ ระเบียบ โทร 0879934366
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T8 ชั้น 2

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 700 บาท
ติดต่อ สามแสน โทร 0839264035 ไลน์ 0839264035
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T5 ชั้น 11

ห้องพักรายวัน อาคาร T5 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 700 บาท
ติดต่อ ITTHISAK Travel โทร 0875482466
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T5 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 14 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ อรัญญา โทร 0814983388
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P1 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 10 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 5,500 บาท
ติดต่อ นุช โทร 0863744359 ไลน์ 0863744359
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แอน โทร 0947935199 ไลน์ anna5199
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C2 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 7 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 4,800 บาท
ติดต่อ เจ โทร 0810132899 ไลน์ jaykaito
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร C3 ชั้น 15

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 15 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ สมจิตร โทร 0997826210 ไลน์ 0840954050
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร T4 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร T4 ชั้น 14 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 590,000 บาท
ติดต่อ ผึ้ง โทร 0814210240 ไลน์ chadthong
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T3 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ อร โทร 0843233869 ไลน์ orn_pt
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร T6 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร T6 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 600,000 บาท
ติดต่อ อีฟ โทร 0865364641 ไลน์ 0865364641
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C1 ชั้น 12

ห้องพักรายวัน อาคาร C1 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ อ๋อยไล:sirinanp โทร 0802117575 ไลน์ sirinanp
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T12 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร T12 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ แอม โทร 0819071199 ไลน์ amchaai
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร P1 ชั้น 15

ขายห้อง อาคาร P1 ชั้น 15 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 630,000 บาท
ติดต่อ โอ โทร 0835192893 ไลน์ munja88
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T8 ชั้น 10

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 10 ห้องมุม 41 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดง-ไลน:wecare9 โทร 0954655385 ไลน์ wecare9
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T6 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T6 ชั้น 13 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 5,900 บาท
ติดต่อ จิต โทร 0891124283 ไลน์ 6668363
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C9 ชั้น 16

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 16 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ thanatcha โทร 0905070560 ไลน์ thanatc.tc
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C1 ชั้น 7

ขายห้อง อาคาร C1 ชั้น 7 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 850,000 บาท
ติดต่อ mr.singto โทร 0891322537 ไลน์ khunmali2018
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T7 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T7 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ คุณจุ๋ม โทร 0863347812 ไลน์ joombangkok
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T11 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ 0887494841 โทร 0941743706 ไลน์ 0887494841
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C7 ชั้น 12

ห้องพักรายวัน อาคาร C7 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณบูน โทร 0818183409 ไลน์ 700469pan
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T4 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ TOMMi โทร 0886956365 ไลน์ ninjartao30
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T1 ชั้น 10

ขายห้อง อาคาร T1 ชั้น 10 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 750,000 บาท
ติดต่อ อารียา โทร 0840217890 ไลน์ goi_cheeweewat
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T11 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T11 ชั้น 9 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ Sueb โทร 0918381422
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C3 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร C3 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ RA โทร 0927477441 ไลน์ aquaeika@gmail.com
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C5 ชั้น 3

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ neung โทร 0642954636
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 14

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ หมวยดีไซน์ โทร 0838891766 ไลน์ 0840954050
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T3 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ บาส โทร 0816051615 ไลน์ 0816056151
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,300 บาท
ติดต่อ โอ โทร 0863935747
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 16

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 16 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ คุณเฟม โทร 0644649668
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T4 ชั้น 9

ขายห้อง อาคาร T4 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 500,000 บาท
ติดต่อ 0808487043 โทร 0837656982
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ ดาว โทร 0897761186 ไลน์ 0897761186
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร C3 ชั้น 5 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ ko โทร 0816112285 ไลน์ kcvirojsiri
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P2 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,900 บาท
ติดต่อ Kunn โทร 0817119671 ไลน์ kalunzkun
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 1

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 1 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ pop โทร 0812768093
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C7 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ may โทร 0830332209
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 9

ขายห้อง อาคาร T1 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 490,000 บาท
ติดต่อ สุโชค ภู่ศิริ โทร 0851006691 ไลน์ in99999
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C5 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 6 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ คุนm โทร 0944467228 ไลน์ Emmystory2135@gmail.
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณแดน ห้องเช่า โทร 0958987726 ไลน์ dan.mt-rental
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดนห้องพัก โทร 0826367700 ไลน์ dan.mt-rental
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P2 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ แนน โทร 0639936424 ไลน์ Chotchanit.r
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C4 ชั้น 16

ขายห้อง อาคาร C4 ชั้น 16 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 800,000 บาท
ติดต่อ a โทร 0874161519
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T9 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T9 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ Pen โทร 0817517155
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C9 ชั้น 3

ห้องพักรายวัน อาคาร C9 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 700 บาท
ติดต่อ วิชัย โทร 0819238256 ไลน์ kopnon
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T2 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร T2 ชั้น 7 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ เชอรี่ โทร 0829496936 ไลน์ nurytuapuan
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T8 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 800 บาท
ติดต่อ คุณนก โทร 0863519153 ไลน์ Nanacha Melody
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 5

ขายห้อง อาคาร C2 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 650,000 บาท
ติดต่อ นา โทร 0849007667
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C8 ชั้น 12

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 2,700 บาท
ติดต่อ คุณกริช โทร 0966187483 ไลน์ Aumake1@gmail.com
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C5 ชั้น 12

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ โบว์ โทร 0944515049 ไลน์ bowvymaday
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T10 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร T10 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ เจี๊ยบ โทร 0865224242 ไลน์ Jeab502
ให้เช่าห้อง 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T1 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร T1 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 600,000 บาท
ติดต่อ moomax โทร 0878179666 ไลน์ moomax9666
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C1 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร C1 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เตย โทร 0816618487 ไลน์ chairatcha
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C9 ชั้น 12

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,200 บาท
ติดต่อ ไกด์ โทร 0861765270 ไลน์ Thanut2212
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T5 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ น้อย โทร 0856849494
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T1 ชั้น 8

ขายห้อง อาคาร T1 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 680,000 บาท
ติดต่อ แพน โทร 0818329773
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T8 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร T8 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ณรงค์ โทร 0627871311
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T4 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 11 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 5,500 บาท
ติดต่อ เติ้ล โทร 0819135858
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P1 ชั้น 9

ขายห้อง อาคาร P1 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 600,000 บาท
ติดต่อ เอก โทร 0866236166 ไลน์ yai5122
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T2 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T2 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ สารพงศ์ โทร 0944904557 ไลน์ 0944904557
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 8

ห้องพักรายวัน อาคาร C5 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ ปราย โทร 0869225555 ไลน์ vpry
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ ลักษณ์ โทร 0816334086
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร P2 ชั้น 12

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 12 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ รมิตา โทร 0802235429 ไลน์ taninnij
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C7 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 15 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ เฟริส โทร 0936299356 ไลน์ first3542
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T8 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 4 ห้องมุม 41 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 700 บาท
ติดต่อ 0846439878 โทร 0846439878
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T6 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร T6 ชั้น 2 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ ชูศรี โทร 0819182783 ไลน์ shusri12
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร P1 ชั้น 6

ขายห้อง อาคาร P1 ชั้น 6 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 770,000 บาท
ติดต่อ Nannapas โทร 0945494646 ไลน์ parich_t@yahoo.com
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ตรีบูรณ์ โทร 0943437424 ไลน์ 0899931867
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร P1 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ พิชญ์สินี โทร 0629915996 ไลน์ phitsini.w
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 4

ขายห้อง อาคาร C2 ชั้น 4 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 750,000 บาท
ติดต่อ แสงมณี โทร 0900014491 ไลน์ 0900014491
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C4 ชั้น 11

ขายห้อง อาคาร C4 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 620,000 บาท
ติดต่อ บดินทร์ โทร 0917898715 ไลน์ 0846675567
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร C6 ชั้น 12

ขายห้อง อาคาร C6 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 550,000 บาท
ติดต่อ จักรพงศ์ โทร 0816337465 ไลน์ jakkrapong.m
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร P2 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ธีรชัย โทร 0869960789 ไลน์ Teerachai337@hotmail
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T5 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 10 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ Kanda โทร 0860500924 ไลน์ Kanda222526
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T9 ชั้น 5

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ เต้นท์ โทร 0808790188 ไลน์ tent1985
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 10

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ คุณธนวันต์ โทร 080879018 ไลน์ tent1985
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C1 ชั้น 8

ขายห้อง อาคาร C1 ชั้น 8 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 770,000 บาท
ติดต่อ วี โทร 0945450789
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,200 บาท
ติดต่อ เทวินทร์ โทร 0647858025 ไลน์ k_eanchan


ที่พักเมืองทอง | ห้องพักรายวัน | ห้องเช่ารายเดือน | ห้องประกาศขาย | ลงประกาศฟรี

สอบถาม และแจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ โทร. 083 612 6883
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 mttcondo.com ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบเพื่อหวังผลทางการค้า