รวมที่พักเมืองทอง รายวัน รายเดือน

ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C3 ชั้น 2

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ ภาคิณ โทร 0652642698
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T3 ชั้น 13

ขายห้อง อาคาร T3 ชั้น 13 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 659,000 บาท
ติดต่อ 0974198795 โทร 0974198795 ไลน์ ns0632982614
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C6 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ 0635641956 โทร 0944539146 ไลน์ ns0632982614
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C4 ชั้น 14

ห้องพักรายวัน อาคาร C4 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ เมืองทองรูม โทร 0818435560 ไลน์ @sutiwa
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร C3 ชั้น 10

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 10 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ Milo โทร 0916365696 ไลน์ @condoc3
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร T7 ชั้น 1

ขายห้อง อาคาร T7 ชั้น 1 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 700,000 บาท
ติดต่อ TheerapatEAK โทร 0863742247 ไลน์ icekung10
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C8 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ aik โทร 0972219602 ไลน์ aik2502
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T4 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 10 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ น้อง โทร 0866021735 ไลน์ aik2502
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร T5 ชั้น 3

ขายห้อง อาคาร T5 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 550,000 บาท
ติดต่อ ระเบียบ โทร 0879934366
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 16

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 16 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 2,800 บาท
ติดต่อ ฉวีวรรณ โทร 0856619937
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เชาว์ โทร 0819340252 ไลน์ chao503
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 14

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ หมวย ดีไซน์ โทร 0840954050 ไลน์ 0840954050
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ 0953245965 โทร 0924562364
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T6 ชั้น 8

ห้องพักรายวัน อาคาร T6 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ Phan โทร 0953245965
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร C1 ชั้น 5

ขายห้อง อาคาร C1 ชั้น 5 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 670,000 บาท
ติดต่อ ่jukkrid โทร 0816233145 ไลน์ 0816233145
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C5 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 14 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ คุณภัสร์นลิน โทร 0808156061 ไลน์ joombangkok
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T3 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เกียรติศักดิ์ โทร 0929873565 ไลน์ keiang
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร C9 ชั้น 11

ขายห้อง อาคาร C9 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 590,000 บาท
ติดต่อ คุณปุ้ย โทร 0855962365 ไลน์ 0855962365
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แอน โทร 0947935199 ไลน์ 0839892665
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ โอ โทร 0863935747 ไลน์ siri3007
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร C1 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร C1 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 490,000 บาท
ติดต่อ อนุสรณ์ โทร 0623377144 ไลน์ aigame1230
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T9 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 4 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณแดน โทร 0958987726 ไลน์ @695niyed
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 5

ห้องพักรายวัน อาคาร C5 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ ปาริสา,สรวิชญ์ โทร 0820706127 ไลน์ 0898894458,082070612
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 3

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ อ้น โทร 0624547469 ไลน์ wan4075
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T7 ชั้น 5

ห้องพักรายวัน อาคาร T7 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 2,000 บาท
ติดต่อ จิตพร โทร 0840709000 ไลน์ 0840709000
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T8 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T8 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ กบ โทร 089-495194
 
ขายห้อง ห้องมุม อาคาร C1 ชั้น 11

ขายห้อง อาคาร C1 ชั้น 11 ห้องมุม 41 ตรม.

ขาย 900,000 บาท
ติดต่อ เกด โทร 0866095550 ไลน์ 0866095550
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P1 ชั้น 7

ขายห้อง อาคาร P1 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 565,500 บาท
ติดต่อ คุณนก โทร 0818321282 ไลน์ dreamcs8
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C9 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ คุณจุ๋ม โทร 0863347812 ไลน์ joombangkok
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดนห้องพัก โทร 0826367700 ไลน์ @695niyed
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P2 ชั้น 12

ขายห้อง อาคาร P2 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 680,000 บาท
ติดต่อ dan โทร 0850705546 ไลน์ @695niyed
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T8 ชั้น 10

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 10 ห้องมุม 41 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดง-ไลน:wecare9 โทร 0954655385 ไลน์ wecare9
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T5 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ สุวรรณี โทร 0918728428 ไลน์ 0918728428
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ ไมลส์ Mafia โทร 0656488866 ไลน์ @condoc3
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C5 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,600 บาท
ติดต่อ อร โทร 0843233869 ไลน์ orn_pt
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T8 ชั้น 8

ขายห้อง อาคาร T8 ชั้น 8 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 850,000 บาท
ติดต่อ กัน โทร 0618939426 ไลน์ nuni3
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C2 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,600 บาท
ติดต่อ Ja โทร 0867011100
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร C7 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 8 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ IM โทร 0944566269 ไลน์ ars_im
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร P1 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ patison โทร 0955835843 ไลน์ patison02
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 12

ห้องพักรายวัน อาคาร T11 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 950 บาท
ติดต่อ ปัช โทร 0876956598 ไลน์ prathomlerk
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 8 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ Ko โทร 0816112285 ไลน์ kcvirojsiri
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P2 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ เอก โทร 0964728504 ไลน์ aik2502
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T3 ชั้น 16

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 16 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,200 บาท
ติดต่อ ต้น โทร 0919998296 ไลน์ Polapat_n@hotmail.co
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T11 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ 0624652642 โทร 0887494841 ไลน์ 0887494841
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T5 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 8 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ วรวิช โทร 0830901756
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T12 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร T12 ชั้น 11 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 3,900 บาท
ติดต่อ คุณต้น โทร 0865332999 ไลน์ tony.samma
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T8 ชั้น 7

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ ดาริน Ms.LIM โทร 0858958213 ไลน์ 0805452028
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C9 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 7 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ สุมิตรา โทร 0891052365 ไลน์ younger191
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ อีฟ โทร 0612692983
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร C4 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 15 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เสรฐวุฒิ โทร 0814486786 ไลน์ dangtalk2
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ คุณเอ โทร 0897950963 ไลน์ 0897950963
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร T4 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร T4 ชั้น 14 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 595,000 บาท
ติดต่อ ผึ้ง โทร 0814210240 ไลน์ chadthong
ให้เช่าห้อง 
 Shop ยาว อาคาร T5 ชั้น 1

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 1 Shop ยาว 62 ตรม.

ให้เช่า 9,000 บาท
ติดต่อ ฝ้าย โทร 0922469840
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C8 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 15 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ หยาง โทร 0970825850 ไลน์ 0970825850
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร P2 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ติ๋ม โทร 0851362588 ไลน์ oa_oa
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C8 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 8 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 4,800 บาท
ติดต่อ ตุ้ม โทร 0819330388
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C4 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เป็ก โทร 0894376246
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C6 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ อดุลย์ โทร 0971244961
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T4 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ TOMMi โทร 0886956365 ไลน์ ninjartao30
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T4 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ ออย โทร 0893100696 ไลน์ Oil150930
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C1 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร C1 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ YSP โทร 0968745754 ไลน์ yspdorm
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C3 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร C3 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ kamol โทร 0885328991 ไลน์ see_kamol
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 2

ขายห้อง อาคาร C7 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 470,000 บาท
ติดต่อ นี โทร 0812810463 ไลน์ 0812810463
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T1 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ ณรงค์ โทร 0865654414 ไลน์ BIG_N5
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร T6 ชั้น 2

ขายห้อง อาคาร T6 ชั้น 2 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 490,000 บาท
ติดต่อ เจี๊ยบ โทร 0868541432 ไลน์ 086-8541432
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 11

ขายห้อง อาคาร C2 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 530,000 บาท
ติดต่อ บี โทร 0895151543 ไลน์ imdress
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T11 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 11 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ alaska โทร 0623562489 ไลน์ alaska403
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ธีรวัฒน์ โทร 0917699225 ไลน์ oakmobile@gmail.com
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C4 ชั้น 3

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 3 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ สุชัย โทร 0838406056 ไลน์ 083 840 6056
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C9 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 15 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ อ้อ โทร 0958816991 ไลน์ aor-aor-aor
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C5 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ โอ๋ โทร 0876743993 ไลน์ Vanita_oa@hotmail.co
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P2 ชั้น 16

ขายห้อง อาคาร P2 ชั้น 16 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 599,000 บาท
ติดต่อ นาวิน โทร 0814614272 ไลน์ 0814614272
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ ตรีบูรณ์ โทร 0943437424 ไลน์ treeboon.n
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร T9 ชั้น 4 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,900 บาท
ติดต่อ คุณแบม โทร 0898838577 ไลน์ muangsan_1967
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P2 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 15 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ ส้ม โทร 0983632824 ไลน์ somsaori
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T6 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T6 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ พรทิพย์ โทร 0893009897 ไลน์ porntipdechpichai
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T5 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ ไพริน โทร 0831326999
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C4 ชั้น 8

ห้องพักรายวัน อาคาร C4 ชั้น 8 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ พลอยใส โทร 0866288891
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร P2 ชั้น 7

ขายห้อง อาคาร P2 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 500,000 บาท
ติดต่อ อนพัทย์ โทร 0863965122 ไลน์ yai5122
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 11

ขายห้อง อาคาร T11 ชั้น 11 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 855,000 บาท
ติดต่อ Natthakarn โทร 0915184545 ไลน์ maew.lamduan.k@gmail


ที่พักเมืองทอง | ห้องพักรายวัน | ห้องเช่ารายเดือน | ห้องประกาศขาย | ลงประกาศฟรี

สอบถาม และแจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ โทร. 083 612 6883
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 mttcondo.com ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบเพื่อหวังผลทางการค้า